Може ли ББР Лизинг ЕАД да финансира ДДС при покупката на актив чрез финансов лизинг?

Може ли ББР Лизинг ЕАД да финансира ДДС при покупката на актив чрез финансов лизинг?

Да, ДДС може да се финансира чрез договор за финансов лизинг. Закупувайки актива от избрания доставчик, ББР Лизинг ЕАД заплаща договорената цена на актива със съответното ДДС, ако такова е дължимо. В зависимост от избрания вид договор за лизинг („затворен или отворен край“), както и специфичните нужди на клиента, дължимото ДДС по договора за финансов лизинг може да бъде заплатено в началото, разсрочено за периода необходим за неговото възстановяване от клиента (обикновено в срок между 3-6 месеца) или разсрочено за срока на договора. При договорите за финансов лизинг със „затворен край“, ДДС върху финансираната стойност се фактурира в началото, при доставката на лизинговия актив, като Лизингополучателят, в случай че е дружество регистрирано по закона за ДДС,  получава правото на данъчен кредит и може да възстанови сумата на ДДС. При договорите за финансов лизинг с опция за придобиване на собствеността, ДДС върху финансираната стойност се фактурира на части, с всяка лизингова вноска. Отново, Лизингополучателят, в случай че е дружество регистрирано по закона за ДДС, получава право на данъчен кредит за платеното ДДС.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster