Нашата група

Нашата група

Ние сме част от Групата на Българската банка за развитие (ББР) - финансова институция, 100% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред българските банки с най-висок кредитен рейтинг: “BBB” със стабилна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори.

Нейни дъщерни дружества са още:

  • Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор. 

  • Микрофинансиращата институция "ДЖОБС", която предоставя финансиране на микро-, малки, средни и стартиращи компании. 

  • Фондът за капиталови инвестиции, който осигурява дялов капитал за растеж на малките и средни предприятия в страната.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster