Обща информация

Обща информация

•    „ББР Лизинг“ е лизингова компания основана през 2019 г. като част от финансовата група на Българската банка за развитие. 
•    Дружеството е вписано в регистъра на финансовите институции на БНБ по чл. 3а от ЗКИ и е член на Българска асоциация за лизинг (БАЛ).
•    Нашата основна мисия е да подпомагаме българските фирми да развиват бизнеса си, особено в приоритетни сектори и региони, както и да създаваме среда на устойчиво развитие.

Фокусът в нашата дейност:

•    Ускоряваме растежа и обема на дейността на предприятията в сферата на иновациите;
•    Създаваме условия за технологично обновление на производствените мощности;
•    Улесняваме достъпа до финансиране на малки и средни предприятия;
•    Подпомагаме експорта, иновациите и секторите, създаващи добавена стойност;
•    Финансираме приоритетни сектори в българската икономика;
•    Допълваме финансовите услуги, предлагани от ББР за подкрепа на предприемачеството.

 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster