Лизинг с гаранция по InvestEU, направление Устойчивост

Лизинг с гаранция по InvestEU, направление Устойчивост

ББР Лизинг финансира „зелени“ инвестиции до 5 млн. лв. по направление Устойчивост, част от програмата InvestEU. Тя се осъществява в партньорство с Европейския инвестиционен фонд и е насочена към стимулиране на инвестициите, иновациите и устойчивото развитие в държавите-членки на ЕС, като позволява на малките и средните предприятия да се възползват от облекчени условия на финансиране, по-дълги срокове на изплащане и намалени изисквания за самоучастие. Срок на кандидатстване по програмата: юли 2025 година.

Общо финансиране до 5 млн. лв.

Финансиране на единична сделка до 3,9 млн. лв.

0% самоучастие за транспортни средства

5% самоучастие за лизинг на машини и оборудване

Срок на изплащане до 8 години

Допустими за финансиране проекти:

✔ Индустриална енергийна ефективност
✔ Производство на енергия от ВЕИ
✔ Нискоемисионна мобилност
✔ Инвестиции свързани с устойчиво използване на материали
✔ Инвестиции свързани с кръгова икономика – повторна употреба, рециклиране, промяна на предназначението на суровини и материали

Задължително условие е активите да се ползват за стопанската дейност на дружеството.

От условията на програмата могат да се възползват и дружества, които покриват изискванията за „Устойчиво предприятие“ съгласно критериите на ЕИФ.

Допустими за финансиране проекти:

Свържете се с нас за повече информация относно параметрите на програмата

office-leasing@bdbank.bg

Телефонен номер

02 4529 440/44

                                

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster