Нашите условия

Нашите условия

Стандартни лизингови условия извън актуални гаранционни програми и продукти

Срок на лизингово финансиране: 

  • до 7 години за активи, различни от недвижими имоти

  • до 10 години за недвижими имоти

Самоучастие:

  • мин. 15% от покупната стойност, в зависимост от оценката и типа на актива

Обезпечение:    

  • Стандартно, не се изискват допълнителни обезпечения по договорите за финансов лизинг

Доставчици:

  • Официални производители и оторизирани вносители и представители на производителите

Вид договори за финансов лизинг:

  • Договори за финансов лизинг с прехвърляне на собствеността в края на периода
  • Договори за финансов лизинг с опция за прехвърляне на собствеността в края на периода

Финансиране на ДДС:

  • Възможност за финансиране на ДДС по договорите за лизинг

 

„ББР Лизинг“ финансира единствено дейности и сделки, които отговарят на приетите етични, правни, финансови и екологични стандарти.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster