Какви активи финансираме?

„ББР Лизинг“ финансира придобиването на следните видове активи:

  • Производствени машини и оборудване;
  • Складово оборудване и подемна техника;
  • Транспортни средства;
  • Строителна техника;
  • Земеделска техника;
  • Медицинско оборудване;
  • Енергийно оборудване, вкл. ВЕИ
  • Недвижими имоти

 

„ББР Лизинг“ финансира само производствени активи, необходими за основната дейност на лизингополучателите. Активите, които финансираме, могат да бъдат както нови, така и употребявани. Те следва да са в добро техническо състояние, да имат наличен вторичен пазар и да запазват стойността си във времето.

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster