Нашите клиенти

Нашите клиенти

  • Български юридически лица – „ББР Лизинг“ предлага финансиране както на съществуващи, така и на новоучредени дружества. При новоучредените дружества се прилагат завишени критерии за оценка и обезпечение;

 

  • Компаниите, които финансираме трябва да са с положителен собствен капитал, добра репутация, ясен краен бенефициент и източник на приходи;

 

  • „ББР Лизинг“ не предлага финансиране на физически лица.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster