За придобиване на какъв тип активи е подходящ финансовия лизинг?

За придобиване на какъв тип активи е подходящ финансовия лизинг?

Финансовият лизинг е подходяща форма за финансиране на относително стандартни дълготрайни материални активи, за които има наличен вторичен пазар и които запазват стойността си във времето. ББР Лизинг финансира производствени машини и оборудване, подемна техника, строителна техника, земеделска техника, транспорти средства, медицинско оборудване, недвижими имоти, и др. Финансовият лизинг не е подходяща форма за финансиране на оборотни средства, строителство, софтуерни продукти и услуги, активи имащи характер на материали или стоки, както и силно специфични активи с ограничен вторичен пазар.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster