Кой може да бъде Лизингополучател по сделка за лизинг с ББР Лизинг ЕАД?

Лизингополучатели по договори за финансов лизинг с ББР Лизинг ЕАД могат да бъдат дружества, регистрирани на територията на Република България. Минималните изисквания към лизингополучателите са да бъдат платежоспособни дружества с добра репутация, ясен краен собственик и източник на доходите, положителен собствен капитал и да имат жизнеспособни идеи и бизнес планове. 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster