Какви са видовете договори за финансов лизинг?

Какви са видовете договори за финансов лизинг?

Съществуват два вида договори за финансов лизинг: 1). Финансов лизинг с придобиване на собствеността в края на периода (т. нар. договори със „затворен край“) и 2). Финансов лизинг с опция за придобиване на собствеността в края на периода (т. нар. договори с „отворен край“). При договорите със „затворен край“, Лизингополучателят придобива собствеността върху актива в края на периода, в случай че е погасил всички свои задължения по лизинговия договор. Този тип договори не предвиждат наличието на остатъчна стойност/опция в края на лизинговия срок.
При договорите с „отворен край“, Лизингополучателят има опцията, но не и задължението, да придобие собствеността в края на периода. Този тип договори съдържат остатъчна стойност/опция в края на лизинговия срок, като Лизингополучателят има възможността да избере дали да заплати стойността на опцията, съответно да придобие лизинговия актив или да не заплати стойността на опцията и да не придобива лизинговия актив. 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster