Какви са предимствата на финансовия лизинг?

Основното предимство на финансовия лизинг е че не се изискват допълнителни обезпечения, като самият лизингов актив, предмет на договора за лизинг, служи за обезпечение по сделката. Лизингополучателят може да ползва актива след заплащането на първоначална вноска, представляваща самоучастието му в придобиването на лизинговия актив, в размер определен от лизинговата компания в зависимост от оценката на актива и кредитоспособността на клиента. Предимство при лизинга представляват и допълнителните услуги, които ББР Лизинг ЕАД предоставя на своите клиенти – застраховане на лизинговия актив, регистрация на лизинговия актив в съответните органи на КАТ/ОДЗ към Министерството на Земеделието, митническо освобождаване, в случай на доставка на лизингов актив от чужбина, съдействие в преговорите с чуждестранни доставчици и производители на активи и др.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster