ББР ще подпомага бизнеса за технологично обновление на производствените мощности

17.01.2023 ББР ще подпомага бизнеса за технологично обновление на производствените мощности

Новият продукт на дъщерното дружество ББР Лизинг ще съдейства на фирмите да подобрят конкурентоспособността си и да излизат на нови пазари

ББР Лизинг от Групата на Българската банка за развитие стартира нов продукт за технологично обновление на производствените мощности. Той е насочен към микро-, малки и средни компании, ангажирани в производството, преработващата и хранително-вкусовата промишленост, печатарската индустрия и здравеопазването. Фирмите могат да кандидатстват за лизинг на производствени машини и оборудване, вкл. медицинско и енергийно оборудване.

Максималният размер на отпуснатия лизинг е до 5 млн. лв., а срокът на финансирането е до 84 месеца с възможност за гратисен период. Самоучастието на компаниите е минимум 10% в зависимост от кредитоспособността им.

Сред изискванията към лизингополучателите са да имат минимум две завършени финансови години, през които са осъществявали дейност, и да разполагат с положителен собствен капитал.

Целта на новата програма е да насърчи малките и средните фирми да инвестират в производствени машини и оборудване, с чиято помощ ще подобрят ефективността на производствените си процеси и ще разширят продуктовото си портфолио. Чрез технологичното си обновление те ще имат възможността да излизат на нови пазари и да подобрят конкурентоспособността си, както и да създават нови работни места.

Новият финансов продукт ще съдейства на бизнеса и за подобряване на енергийната ефективност на производството.

Предвидената финансова подкрепа е в синхрон със стратегическите цели на ББР за осигуряване на достъп на малкия и средния бизнес до достатъчно и разнообразно финансиране, както и подпомагане на износа на компаниите и интегрирането им на външни пазари.

 

Всички условия за подпомагане по програмата ще намерите тук.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster