13.07.2021 ББР Лизинг подписа гаранционно споразумение с ЕИФ по програма “Паневропейски гаранционен фонд"

ББР Лизинг подписа гаранционно споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по програма “Паневропейски гаранционен фонд в отговор на пандемията от Covid-19” за директно финансиране на малки и средни предприятия при облекчени условия с гаранция от ЕИФ. Програмата на Паневропейския гаранционен фонд е създадена от Европейския съюз като отговор на икономическата криза предизвикана от пандемията от Covid-19 и предоставя гаранции на финансови институции от страни членки на ЕС с цел подкрепа за възстановяването на фирмите и секторите засегнати от пандемията.

Гаранционната програма е насочена изключително към малки и средни предприятия. Участието на ББР Лизинг по програмата ще позволи на дружеството да предоставя лизингово финансиране на малки и средни предприятия при намалени изисквания за самоучастие, по-дълги срокове на изплащане, както и да финансира дружества с по-кратка бизнес история. Основни параметри по програмата са както следва:

 • Лизингополучатели – микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП;
 • Допустими лизингови активи – нови и употребявани производствени машини и оборудване, товарни автомобили и транспортни средства (над 3.5 тона), строителна и земеделска техника. Активите трябва да се използват за стопанската дейност на дружеството;
 • Изискване за самоучастие от клиента:
  • 0% самоучастие при лизинг на транспортни средства;
  • 5% самоучастие при лизинг на всички останали типове активи.
 • Срок на финансиране – от 12 до 96 месеца в зависимост от възрастта и вида на лизинговия актив.
 • Максимална финансирана сума по програмата: 2 200 хил. лв.
 • Срок за включване на лизингови договори в гарантирания портфейл: до 31.12.2021 г. 
 • Гаранция предоставена от ЕИФ по програмата – до 70% от размера на лизинговото финансиране.
 • Предоставеното финансиране се осъществява по гаранционен инструмент EGF, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с финансовата подкрепа на държавите-членки на Европейския съюз, които допринасят за Паневропейския гаранционен фонд (EGF). За повече информация вижте тук 

За повече информация относно параметрите на програмата, изискванията към лизингополучателите и документите за кандидатстване, моля свържете се с нас на телефон 02 4529 440 или 02 4529 444 или ни пишете на e-mail: office-leasing@bdbank.bg  

 

           

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster